www.mobarn.noVåre barnehager

IKT I BARNEHAGEN

Vi bruker digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet for å støtte opp om barns læreprosesser og det bidrar til å oppfylle rammeplanens føringer for et rikt og allsidig læringsmiljø for alle barn.

Barnehagens digitale praksis skal bidra til lek, kreativitet og læring. Personalet tar aktivt del i denne prosessen som støttespillere og veiledere. Vi skal utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse knyttet til digitale medier.

De aller minste barna får erfaring med å kopiere kosedyr eller smokk og laminere bilde. De får se digitale bilde av seg selv på skjerm eller lerret. 

Større barn får erfaring med å fotografere og filme. De får se og høre seg selv på skjerm eller lerret og de får bruke pc til å tegne eller skrive bokstaver. De får også være kreative og kombinere flere ulike verktøy. De kan også søke etter kunnskap på i-Pad.