www.mobarn.noVåre barnehager

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen uavhengig om barnet går i en privat eller kommunal barnehage, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen. Nb Husk å søke på nytt hvert år! Se mer informasjon under.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5 åringer:

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Søknadsskjema og mer informasjon finner dere på Fræna kommune sine hjemmesider.