www.mobarn.noVåre barnehager

Redusert foreldrebetaling

Nasjonal ordning for redusert foreldrebetaling Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Ordningen betyr at jo lavere inntekt en familie har, jo lavere blir prisen på en barnehageplass. Familien må søke om reduksjon til kommunen uavhengig om barnet går i en privat eller kommunal barnehage, og søknaden innvilges for inntil ett år av gangen. Nb Husk å søke på nytt hvert år! Se mer informasjon under.