www.mobarn.noVåre barnehager

Hvorfor velge Dalelia barnehage?

Dette kan vi tilby ditt barn:

* Vi legger hovedvekt på barnets trivsel og ser hver enkelt.

* Vi har et kvalifisert personale med førskolelærere/ barnehagelærere i alle stillinger der det kreves pedagoger.( 1 styrer, 4 pedagogisk ledere og 1 førskolelærerstilling) Vi har også 7 assistenter med fagbrev som barne og ungdomsarbeidere ( eller barnepleieutdanning.)

* Vi har et stabilt personale. Vi leier inn vikarer ved behov.

 

* Vi arbeider stadig med voksenrollen for at vi skal bli bedre voksne for barn og foreldre.

 

* Vi har et stort og flott uteområde med plass til mange barn.

 

* Vi prioriterer friluftsliv og har en stor gapahuk i nærområdet øst for barnehagen.

 

* Vi har grillhytte på eget inngjerdet område ved siden av barnehagen.

 

* Vi er sertifisert som miljøfyrtårn og er opptatt av å inkludere barna i miljøarbeidet.

 

* Vi har et godt arbeidsmiljø med mye humor og glede som smitter over på barna.

 

* Vi er en del av MoBarn. MoBarn AS er et samvirkeforetak med stabil økonomi.

 

* Vi er medlem av PBL og har ordnede arbeidsforhold.