www.mobarn.noVåre barnehager

Barns trivsel- voksnes ansvar.

Barn skal trives og lære å knytte vennskap- i og utenfor barnehagen. Som voksne må vi støtte opp under og legge til rette for gode vennskap i et trygt miljø. Dette vil være med på å forebygge mobbing. Foreldre og ansatte i barnehagen har felles ansvar for barns trivsel.

 

Forebygging av mobbing starter i barnehagealderen.

Sosial utvikling

Barns utvikling skjer i samspill med andre. Som voksne har vi ansvaret for at det miljøet barna ferdes i

er trygt og omsorgsfullt, samtidig som de får lov til å utforske og utfolde seg. For å sørge for det, er

det først og fremst viktig å være til stede. Vær nær når barna har venner på besøk, og bli kjent med

menneskene som barna dine omgås. Gjør deg tilgjengelig for barnet om det trenger støtte når det er i

samspill med andre, og grip inn hvis det skjer noe uakseptabelt. Ta deg god tid ved henting i

barnehagen når du har anledning, snakk med de voksne og de andre barna,

og observer barnet ditt i lek. Det er viktig at foreldre og ansatte i barnehagen

jobber godt sammen for å bygge et trygt og inkluderende miljø for barna.

Forebygging av mobbing

Som foreldre er vi barnas viktigste rollemodeller. Dette gjelder også i hvordan

man skal behandle andre mennesker. Går du foran som et godt eksempel i

måten du inkluderer og henvender deg til andre, faller det mer naturlig for

barnet ditt å opptre slik selv. At alle barn har minst én god venn, motvirker

mobbing. Derfor er det viktig å legge til rette for gode vennskap. Prøv å

invitere med en ny barnehagekompis hjem, kanskje kan det være starten på

et nært og godt vennskap. Er du i en situasjon hvor du observerer mobbing

eller plaging, må du være tydelig og si vennlig i fra om at mobbeatferd ikke

aksepteres.

Utdanningsdirektoratet:

«Gjensidig og varm kommunikasjon mellom foresatte og ansatte i barnehagen har positiv effekt

på hvordan barna fungerer og trives.»

Vil du vite mer? Søk på:

Barns trivsel –voksnes ansvar

Mobbing i barnehagen

Voksne skaper vennskap

Kilder:

Utdanningsdirektoratet, FUB

Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Fræna.http://www.dalelia.mobarn.no/Fil/LastNedFil/b372507a-f195-4e11-8a94-261fb3518dd5