www.mobarn.noVåre barnehager

Organisering

4 avdelinger.

Dalelia barnehage er organisert i 4 avdelinger. Tyrihans, Veslefrikk, Askeladden har ca 18 plasser for barn mellom 1-6 år. ( ca 13 barn over 3 år og 5 barn under 3 år)Tommeliten har 14 plasser for barn under 3 år. Fellesrom, kjøkken, grupperom og personalavdeling ligger sentralt plassert midt i bygget. Personalinngang/ inngang til kontor vender mot nord.

TYRIHANS

Avdelinga er plassert mot nordvest. Pedagogisk leder : Mona Nerland.

VESLEFRIKK

Veslefrikk vender mot sørvest. Pedagogisk leder: Camilla Ørjavik.

ASKELADDEN

Avdelinga vender nordøst mot parkeringsplassen. Pedagogisk leder Helene Amanda Strand.

TOMMELITEN

Tommeliten er plassert mot nordøst og ligger nærmest hovedporten. Konstituert pedagogiske ledere: Henriette Groven/ Marte Horsgård .