www.mobarn.noVåre barnehager

VENNSKAP OG FELLESSKAP

Vi legger aktivt til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap i Dalelia barnehage. Vi ønsker at alle barn skal kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og være i positivt samspill med barn og voksne.

Det er viktig for barn å ha venner. Dette kan være med på å forebygge mobbing.

Vi legger til rette for dette gjennom å bruke lekegrupper og vi bruker pedagogiske opplegg som "Småsteg" og "Venner" om Kanin og Pinnsvin.