www.mobarn.noVåre barnehager

Ny rammeplan for barnehagen

Ny rammeplan for barnehagen trer i kraft fra 01.08.2017. Du kan lese den her: https://www.udir.no/globalassets/filer/barnehage/rammeplan/rammeplan-for-barnehagen-bokmal2017.pdf