www.mobarn.noVåre barnehager

Redusert foreldrebetaling

Det må sendes ny søknad om redusert foreldrebetaling jfr lav inntekt for nytt barnehageår 2017/2018. Det blir ikke automatisk videreført men må søkes for hvert nytt barnehageår. Se link.

Barns trivsel- voksnes ansvar.

Barn skal trives og lære å knytte vennskap- i og utenfor barnehagen. Som voksne må vi støtte opp under og legge til rette for gode vennskap i et trygt miljø. Dette vil være med på å forebygge mobbing. Foreldre og ansatte i barnehagen har felles ansvar for barns trivsel.